Meest gestelde vragen in geval van overlijden van de rekeninghouder(s)

Wat dien ik te doen indien (één van) de rekeninghouder(s) komt te overlijden?
In geval van overlijden van (één van) de rekeninghouder(s) dient u ons zo snel mogelijk te informeren. De rekening(en) wordt/worden geblokkeerd in afwachting van de benodigde document(en).
Hoe kan ik een overlijden melden?
U kunt een overlijden op de volgende manieren bij ons melden:
  • Telefonisch via onze Helpdesk tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0)10 440 66 88.
  • Door een e-mail te sturen naar sparen@dhbbank.com
  • Door een brief te sturen naar DHB Bank, Afdeling Sparen, Antwoordnummer 5089 3000VB Rotterdam.
Welke documenten heeft de bank nodig bij overlijden?
Wij vragen altijd naar de overlijdensakte en de kopie van een recent rekeningafschrift van de tegenrekening. Een akte van overlijden is een officieel bewijs dat iemand is overleden. U krijgt dit bewijs na aangifte van overlijden van de gemeente waar de persoon is overleden.
Wat gebeurt er met de rekening(en)?
Nadat wij de overlijdensakte en een kopie van een recent rekeningafschrift (maximaal 1 maand oud) van de tegenrekening hebben ontvangen wordt/worden de rekening(en), inclusief de depositorekening(en), per direct opgeheven en het saldo met (eventueel) de opgebouwde rente overgemaakt naar de bestaande tegenrekening van de overledene. Wijziging van de tenaamstelling op naam van de erfgena(a)m(en) of op naam van de mederekeninghouder, als de spaarrekening een gezamenlijke rekening was, is niet mogelijk.
Zijn er andere documenten nodig?
Indien de tegenrekening van de overledene niet meer bestaat of als de tenaamstelling is gewijzigd of als de tenaamstelling niet identiek is aan de tenaamstelling van de DHB spaarrekening vragen wij de volgende documenten op;
  • Een gewaarmerkte kopie van verklaring van erfrecht of
  • Een gewaarmerkte kopie van verklaring van executele of
  • Inlichtingenformulier-Verklaring en Ondertekening, ondertekend door langstlevende echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner tezamen met een Verklaring van centraal testamentenregister (CTR),
  • Een ondertekende brief van de erfgena(a)m(en) of van de echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van de overledene of van de executeur met vermelding van een Nederlandse IBAN waar het saldo van de rekening(en) zal worden overgemaakt met een kopie van een recent rekeningafschrift van de betaalrekening,
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (Paspoort of een Identiteitskaart, uitgegeven in een EU of EER land) van de erfgena(a)m(en) of van de executeur.
Hoe kan ik de document(en)sturen?
Originele documenten dienen per post (Afdeling Sparen, Antwoordnummer 5089, 3000VB Rotterdam) toegezonden te worden. Kopie documenten (legitimatiebewijs, afschrift) kunt u, indien gewenst, uploaden via DHB Bank Secure File Transfer Service . Na afwikkeling van de nalatenschap wordt de gewaarmerkte kopie van verklaring van erfrecht/executele aan u geretourneerd.