Home

Governance en governance-organen

DHB Bank beschikt over een tweeledige managementstructuur die bestaat uit de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer, de ontwikkeling en implementatie van beleid en de langetermijnstrategie, het risicobeheer en de interne governance, het voldoen aan de verplichtingen van de bank richting de toezichthouders en het vertegenwoordigen van de bank.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur, het toezicht op de algemene gang van zaken en het risicobeheer, en het beoordelen en goedkeuren van de strategische visie en budgetvoorstellen van de raad van bestuur.

Raad van commissarissen

  • De heer Frederik-Jan Umbgrove, voorzitter
  • Mevrouw Nesrin Koçu-de Groot, lid
  • De heer Maarten Klessens, lid
  • De heer Onur Bilgin, lid
  • De heer Ariel Hasson, lid
  • De heer Kemal Cıngıllıoğlu, lid

Raad van bestuur

  • De heer Okan Balköse, Managing Director, voorzitter van de raad van bestuur
  • De heer Steven Prins, Managing Director
  • Mevrouw Ayşe Çıngıl, Managing Director

Voor meer informatie over de leden van de raad van commissarissen en de raad van bestuur, de aandeelhouders en de governancestructuur van de bank, zie onze jaarverslagen.