Home

Disclaimer

U wordt verzocht om deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door toegang te zoeken tot deze website en tot de materialen en informatie die zich daar bevinden geeft u aan dat u de hierna volgende voorwaarden hebt begrepen, dat u het daarmee eens bent en dat u daardoor gebonden bent.

 • Deze website is ontworpen door en voor de DHB Bank N.V. (DHB Bank) enkel ten behoeve van communicatie met onze klanten, investeerders en het algemene publiek.
 • De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige vorm van advies.
 • De inhoud van deze website wordt ter beschikking gesteld "zoals geleverd" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie van welke aard dan ook.
 • Alle informatie en materialen op deze website zijn het eigendom van de DHB Bank, tenzij anders vermeld. Elk onbevoegd gebruik of elke onbevoegde reproductie van de informatie of materialen op de website van de DHB Bank is ten strengste verboden.
 • Alle informatie op deze website kan direct en zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
 • DHB Bank kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of schade in verband met deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe of indirecte problemen als gevolg van software van derden, hardware, virussen, vertragingen, fouten, weglatingen, defecten, systeemfouten of beveiligingen.
 • DHB Bank zal redelijke inspanningen doen om deze website te onderhouden en bij te werken. DHB Bank en haar directeuren, medewerkers en adviseurs wijzen echter alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.
 • De hyperlinks naar andere websites zijn alleen voor uw gebruiksgemak toegevoegd. DHB Bank onderschrijft noch beheert de inhoud en hyperlinks van deze websites of van de websites van derden met een link naar de website van de DHB Bank.
 • Alle persoonlijke of zakelijke informatie die door u aan de DHB Bank ter beschikking wordt gesteld valt onder onze Privacyverklaring en wordt beschouwd als en blijft het eigendom van de DHB Bank tot aan de vervaldatum.
 • DHB Bank behoudt zich het recht voor om te bepalen of u in aanmerking komt voor haar diensten en producten.
 • Raadpleeg voor onze Internet Banking-voorwaarden de pagina's over DHB Net Banking.
 • DHB Bank en de aan haar gelieerde ondernemingen behouden alle (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de DHB Bank, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het downloaden en printen van informatie mag enkel voor eigen persoonlijk gebruik.

Aarzel niet om  contact met ons op te nemen als u nog vragen of opmerkingen heeft.