Home

Algemene Bankvoorwaarden

De Consumentenbond heeft bekend gemaakt dat het wettelijke niveau van consumentenbescherming inmiddels zo hoog is dat afspraken met brancheorganisaties over tweezijdige (= door de Consumentenbond goedgekeurde) algemene voorwaarden niet meer nodig zijn. Daarom heeft de Consumentenbond per 1 januari 2024 zijn verbondenheid aan alle lopende tweezijdige algemene voorwaarden beëindigd. 

De Consumentenbond is vanaf deze datum niet meer betrokken bij de ABV. Dit geldt niet alleen voor de ABV maar voor alle circa zestig met brancheorganisaties afgesproken tweezijdige algemene voorwaarden. Voor alle duidelijkheid: De inhoud van de ABV verandert niet. Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de site van de Consumentenbond Tweezijdige voorwaarden en Q&A.

Wijzigingen voorwaarden per 1 maart 2017

Algemene Bankvoorwaarden vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast.

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) – met basisregels voor de relatie tussen klant en bank – zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. De gewijzigde ABV zijn geschreven in eenvoudiger en begrijpelijker Nederlands met voorbeelden ter verduidelijking. Dit is gebeurd in nauw overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond, na een gezamenlijke evaluatie van de voorwaarden uit 2009. Omdat de ABV gelden voor consumenten en zakelijke klanten, heeft de NVB hierover ook overleg gevoerd met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en ONL voor Ondernemers. 

Alle leden van de NVB hanteren dezelfde ABV. Voor specifieke diensten of producten hanteren de banken aparte overeenkomsten en algemene productvoorwaarden (bijzondere voorwaarden). Deze verschillen per bank en kunnen afwijken van ABV. In de gewijzigde ABV is opgenomen dat als er in de bijzondere voorwaarden een bepaling staat die strijdig is met de ABV die bepaling voorgaat op de ABV; dit kan de rechten of bescherming die de ABV toekent aan consumenten echter niet aantasten.

Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De Algemene Bankvoorwaarden zijn opgesteld door de NVB en afgestemd met onder andere de Consumentenbond en gelden voor alle banken die zijn aangesloten bij de NVB.

Algemene Bankvoorwaarden