Algemene Bankvoorwaarden

Wijzigingen voorwaarden per 1 maart 2017

Algemene Bankvoorwaarden vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast.

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) – met basisregels voor de relatie tussen klant en bank – zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. De gewijzigde ABV zijn geschreven in eenvoudiger en begrijpelijker Nederlands met voorbeelden ter verduidelijking. Dit is gebeurd in nauw overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond, na een gezamenlijke evaluatie van de voorwaarden uit 2009. Omdat de ABV gelden voor consumenten en zakelijke klanten, heeft de NVB hierover ook overleg gevoerd met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en ONL voor Ondernemers. 

Alle leden van de NVB hanteren dezelfde ABV. Voor specifieke diensten of producten hanteren de banken aparte overeenkomsten en algemene productvoorwaarden (bijzondere voorwaarden). Deze verschillen per bank en kunnen afwijken van ABV. In de gewijzigde ABV is opgenomen dat als er in de bijzondere voorwaarden een bepaling staat die strijdig is met de ABV die bepaling voorgaat op de ABV; dit kan de rechten of bescherming die de ABV toekent aan consumenten echter niet aantasten.

Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De Algemene Bankvoorwaarden zijn opgesteld door de NVB en afgestemd met onder andere de Consumentenbond en gelden voor alle banken die zijn aangesloten bij de NVB.

Algemene Bankvoorwaarden