Meest gestelde vragen over CRS

Hoe weet u wat uw fiscale woon- of vestigingsplaats is?
Ieder land heeft wetten die bepalen wanneer u daar als particulier fiscaal inwoner bent of wanneer uw organisatie daar fiscaal gevestigd is. Die wetten en regels verschillen per land. In Nederland bepaalt de Belastingdienst uw fiscale woonplaats of de fiscale vestigingsplaats van uw bedrijf. Belangrijke feiten voor de beoordeling bij particulieren zijn onder andere: waar woont of verblijft u het meeste van uw tijd; waar wonen uw partner en/of kinderen; waar werkt u; waar heeft u uw huisarts en waar lopen uw verzekeringen.
De meeste mensen wonen op één adres. Maar als u twee of meer vaste adressen bezit, waarvan één of meer in het buitenland, dan kunt u fiscaal óók in het buitenland wonen. Dat betekent in de meeste gevallen niet dat u dubbele belasting betaalt. Dat komt omdat Nederland met zeer veel landen een belastingverdrag heeft afgesloten. Uw belastingadviseur kan u daarover meer vertellen.
Belangrijke feiten voor de beoordeling bij organisaties zijn onder andere: waar worden de belangrijke zakelijke beslissingen genomen; waar werken en vergaderen de bestuurders; en waar vindt de boekhouding plaats. De juridische vorm van de organisatie speelt ook nog een rol. Of uw organisatie (daarnaast ook) fiscaal gevestigd is in een ander land, hangt af van de wet in dat andere land en verschillende feiten en omstandigheden.
Als u niet weet wat uw fiscale woonplaats is, waar uw organisatie fiscaal gevestigd is en/of wat de fiscale gevolgen zijn, kunt u informatie inwinnen bij de Belastingdienst of uw belastingadviseur.
 
Wat kunt u van uw bank verwachten?
In bepaalde gevallen vraagt uw bank u om een verklaring af te geven over uw fiscale woonplaats of over de vestigingsplaats van de organisatie waarvan u als tekeningsbevoegde vertegenwoordiger(s) optreedt. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u een rekening opent, wanneer u een buitenlands adres of telefoonnummer heeft, of wanneer uw organisatie is opgericht naar buitenlands recht.
Bij bepaalde organisaties wordt ook gevraagd naar de fiscale woonplaats van de uiteindelijk
belanghebbende(n).
Wanneer u niet wilt meewerken aan het informatieverzoek, is het helaas niet toegestaan dat de bank een rekening voor u of uw organisatie opent.
Is er sprake van een buitenlandse fiscale woon- of vestigingsplaats, dan geeft de bank die gegevens door aan de Belastingdienst. Deze geeft uw gegevens door aan het betreffende land.
 
Wat vult u in?
Vragen wij u om uw CRS-gegevens op te sturen? U kunt het formulier invullen door het CRS-formulier-particulier en/of het CRS-formulier-zakelijk te downloaden via onze website of via het (papieren) formulier dat wij naar u hebben verzonden. Bent u fiscaal inwoner in meer landen? Dan moet u dat ook opgeven in het formulier.
 
Meer informatie over CRS?
Ga naar de site van de Belastingdienst
Ga naar de site van de NVB