Meest gestelde vragen DHB Sparen

Wat zijn de openingstijden van de bank?
U kunt onze Helpdesk op werkdagen van 09:00 tot 17:15 uur bereiken. 

Hoe wordt mijn opgebouwde rente berekend? 
De opgebouwde rente wordt per dag over het hoofdbedrag berekend, uitgaand van het werkelijke aantal dagen per maand en per jaar.
Een rekenvoorbeeld: u legt een bedrag in van EUR 2.000 tegen een rentepercentage van 3,00%. Indien dit bedrag 90 dagen heeft vastgestaan, krijgt u uitgekeerd:
(2.000 x 3,00% x 90)/365= EUR 14,79 
Indien dit een schrikkeljaar betreft, krijgt u uitgekeerd:
(2.000 x 3,00% x 90)/366= EUR 14,75 

Hoe word ik op de hoogte gehouden van rentewijzigingen? 
Een rentewijziging wordt via de berichtenservice van DHB Net Banking aan de rekeninghouder meegedeeld. Tevens kan de rekeninghouder de wijziging in de rentetarieven vinden op onze website.

Wanneer wordt de rente uitgekeerd?
De rente wordt op 31 december bijgeschreven op uw DHB VoorSpoedrekening en/of DHB S@veOnlinerekening.

Wat is een tegenrekening?
Een tegenrekening is een rekening die u aanhoudt bij een andere bank in Nederland. In de meeste gevallen is dit een betaalrekening die u aanhoudt bij uw thuisbank. 
De tegenrekening is de rekening waar uw geld naartoe wordt geboekt wanneer u daar de opdracht voor geeft. 

Hoeveel tegenrekeningen mag ik maximaal aanhouden?
U kunt voor uw DHB VoorSpoed- en/of DHB S@veOnlinerekening  maximaal twee tegenrekeningen aanhouden.

Hoe geef ik een wijziging door?
Een wijziging dient altijd schriftelijk middels een (door de beide rekeninghouders) ondertekende brief of via het Wijzigingsformulier te worden opgegeven.

Indien u een wijziging van de tegenrekening wilt opgeven, dient u tevens een kopie van een recent bankafschrift niet ouder dan 1 maand van uw nieuwe tegenrekening mee te sturen. Om uw nieuwe tegenrekening te activeren dient u vanaf uw nieuwe tegenrekening een storting te doen naar uw DHB spaarrekening(en). U kunt uw post opsturen naar: Afdeling Sparen, Antwoordnummer 5089, 3000VB Rotterdam.

Indien u gebruik maakt van DHB Net Banking kunt u uw adreswijziging, nadat u bent ingelogd, ook online wijzigen. U hoeft daarna geen adreswijziging per post op te sturen.

Hoe kan ik mijn rekening wijzigen in een en/of rekening?
Een wijziging in de tenaamstelling dient via een door beide rekeninghouders ondertekende en per post verstuurde brief of via het Wijzigingsformulier te geschieden. 
Tevens dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de tweede rekeninghouder te worden meegestuurd. Daarnaast dient u, indien uw bestaande tegenrekening niet op uw beider naam is gesteld, een tweede tegenrekeningnummer op te geven die op de naam van de tweede rekeninghouder of op beider namen is gesteld. 

Van dit tegenrekeningnummer dient u tevens een kopie van uw recent bankafschrift mee te sturen. Tenslotte dient u van deze tegenrekening een éénmalige storting te doen. 
U kunt uw post verzenden naar: Afdeling Sparen, Antwoordnummer 5089, 3000VB Rotterdam. 

Hoe moet ik mijn rekening opheffen?
Een opheffing dient altijd schriftelijk middels een (door de beide rekeninghouders) ondertekende brief of via het Opheffingsformulier DHB Spaarrekening te worden opgegeven. U kunt uw post verzenden naar: Afdeling Sparen, Antwoordnummer 5089, 3000VB Rotterdam.

Houdt u er rekening mee dat de opgebouwde rente alleen op 31 december op uw DHB VoorSpoedrekening en/of DHB S@veOnlinerekening kan worden bijgeschreven. Een tussentijdse rente-uitkering is daarom niet mogelijk.

Kan DHB Bank mijn rekening zonder berichtgeving opheffen?
DHB Bank kan de DHB VoorSpoed- en/of DHB S@veOnlinerekening beëindigen als de rekeninghouder gedurende 24 maanden geen spaargeld of minder dan EUR10 op de rekening heeft staan met de voorwaarde dat deze rekening niet als DHB Tegenrekening aan een lopende depositorekening bij de DHB Bank is gekoppeld. DHB Bank kan de DHB VoorSpoed- en/of DHB S@veOnlinerekening eveneens beëindigen indien de rekeninghouder zich niet houdt aan de voorwaarden van de desbetreffende rekening en/of de Algemene Bankvoorwaarden van DHB Bank.

Hoe lang duurt een overboeking naar mijn tegenrekening?
Een normale overboeking van een bankrekening naar een bankrekening neemt meestal één werkdag in beslag. Een spoedoverboeking uitgevoerd/opgegeven voor 14:00 uur, wordt dezelfde werkdag door de Tegenbank ontvangen. Een spoedoverboeking uitgevoerd na 14:00 uur wordt door de Tegenbank de eerstvolgende werkdag ontvangen.  

Is het mogelijk een zakelijke spaarrekening te openen?
U kunt een zakelijke DHB VoorSpoedrekening, DHB Depositorekening, DHB CombiSpaarrekening, DHB MaxiSpaarrekening en/of Solidextra Depositorekening openen.  De éénmalige openingskosten van een zakelijke DHB spaarrekening zijn €150. Aanhouden van een spaarrekening kost €50,- per jaar. Kosten zijn per rekeninghouder en  niet per rekening.

Wat voor rekening kan ik voor een minderjarige openen?
Voor een minderjarige kunt u een DHB VoorSpoed-, DHB Depositorekening en/of Solidextra Depositorekening openen. 

Wat gebeurt er met de rekening, indien een minderjarig rekeninghouder 18 jaar wordt?
De rekeninghouder wordt dan zelf bevoegd om de rekening(en) te beheren. Een tijdelijke blokkade wordt op de rekening(en) gezet en de gemachtigde(n) op de rekening(en) komen te vervallen. Vervolgens wordt er een brief verzonden naar de rekeninghouder met het verzoek de volgende stukken per e-mail, per fax of per post op te sturen:
  • een kopie van een recent bankafschrift (maximaal één maan oud)  van een betaalrekening op naam van de rekeninghouder;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de rekeninghouder.
Na ontvangst van de benodigde documentatie, wordt de blokkade op de rekening(en) opgeheven.