Meest gestelde vragen Nederlandse Depositogarantie

Welk bedrag wordt vergoed via de Nederlandse Depositogarantie?

De Nederlandse Depositogarantie vergoedt een maximum bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat u bij die bank heeft. Voor de berekening van de vergoeding via de Nederlandse Depositogarantie betekent dit dat u de tegoeden die u bij deze onderdelen van de bank heeft, bij elkaar op moet tellen. Het bedrag tot en met € 100.000 krijgt u dan vergoed.
U krijgt nooit meer vergoed dan het totale tegoed dat u bij een bank heeft. Het maakt dus niet uit hoeveel rekeningen u bij ons heeft. Om het totale tegoed te berekenen telt u de tegoeden van de diverse rekeningen bij elkaar op. Is het totale tegoed van alle rekeningen die u bij ons heeft minder dan € 100.000, bijvoorbeeld € 70.000? Dan kunt u dit kleinere bedrag à € 70.000 vergoed krijgen. Is uw totale tegoed meer dan € 100.000? Dan kunt u het bedrag van € 100.000 vergoed krijgen.

Hoe werkt vergoeding via de Nederlandse Depositogarantie bij een en/of rekening?

Als er meerdere rekeninghouders zijn (bijvoorbeeld bij een gezamenlijke rekening) komt iedere rekeninghouder in aanmerking voor de bescherming van de Nederlandse Depositogarantie. De Nederlandse Depositogarantie bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid, dus als er twee rekeninghouders zijn, wordt ervan uit gegaan dat iedere rekeninghouder in aanmerking komt voor de helft van het tegoed op de rekening. Als het saldo van de en/of-rekening € 200.000 bedraagt, kunnen beide rekeninghouders in principe aanspraak maken op ieder € 100.000. Maar let op, als een rekeninghouder nog één of meer andere rekeningen heeft, geldt het maximum voor alle tegoeden op die rekeningen gezamenlijk.
Voorbeeld 1: U heeft twee rekeningen bij DHB Bank met tegoeden van € 50.000 en € 70.000. Samen is dit een tegoed van € 120.000. U krijgt de maximale vergoeding onder de Nederlandse Depositogarantie van € 100.000.
Voorbeeld 2: U heeft een en/of-rekening bij DHB Bank samen met uw man met een tegoed van € 150.000. U heeft nog een eigen rekening bij DHB Bank met een tegoed van € 60.000. Uw man heeft geen andere rekeningen bij DHB Bank. Uw man krijgt de helft van € 150.000, dus € 75.000, onder de Nederlandse Depositogarantie vergoed. U heeft een tegoed van in totaal € 135.000 (€ 75.000 + € 60.000). Daarvan krijgt u via de Nederlandse Depositogarantie de maximale vergoeding van € 100.000.

Voor welke rekeningen geldt vergoeding via de Nederlandse Depositogarantie?
Bij DHB Bank vallen de onderstaande producten onder de Nederlandse Depositogarantie:
 • Betaalrekening
 • DHB VoorSpoedrekening
 • DHB S@veOnlinerekening
 • DHB CombiSpaarrekening
 • DHB Depositorekening
 • DHB MaxiSpaarrekening
 • Solidextra Depositorekening
Wie komt in aanmerking voor vergoeding via de Nederlandse Depositogarantie?
De volgende personen en rechtspersonen komen in aanmerking voor vergoeding via de Nederlandse Depositogarantie:
 • Particulieren: natuurlijke personen waaronder minderjarigen
 • Eenmanszaken: tegoeden van de eenmanszaak en dezelfde persoon in privé worden gezien als één persoon, waardoor de tegoeden bij elkaar opgeteld worden voor het berekenen van de maximale dekking.
  Voorbeeld:Jan Janssen heeft twee rekeningen, één voor zijn eenmanszaak (Jan Janssen handelend onder de naam Banketbakkerij Jan Janssen) met een tegoed van € 50.000 en één rekening samen met zijn vrouw (Jan Janssen en/of Karin Janssen) met een tegoed van € 5.000. Jan Janssen kan voor een maximum van € 52.500 een beroep doen op de Nederlandse Depositogarantie.
 • Ongeacht de omvang kunnen rechtspersonen - dat wil zeggen zowel kleine ondernemingen als grootzakelijke ondernemingen - zelfstandig aanspraak maken op de garantieregeling. Ook stichtingen en verenigingen hebben een zelfstandige aanspraak op de Nederlandse Depositogarantie. Voorbeelden van een rechtspersoon zijn: een naamloze vennootschap (N.V.), besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.), stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en kerkgenootschap. VvE's (Vereniging van Eigenaren) en vof's (vennootschap onder firma) hebben in veel gevallen een eigen aanspraak onder de Nederlandse Depositogarantie. Als u een aandeel in een VvE of vof heeft, dan kunt u (ten aanzien van dit aandeel) niet zelf een aanspraak doen op de Nederlandse Depositogarantie; dat zal de VvE of vof doen.
De volgende rekeninghouders komen niet in aanmerking voor de Nederlandse Depositogarantie:
 • Financiële instellingen zoals banken, beleggingsondernemingen, (her)verzekeringsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen of ICBE's en pensioenfondsen
 • Overheden.
Op de website van de Nederlandsche Bank vindt u het volledige overzicht van wie in aanmerking komt voor vergoeding via de Nederlandse Depositogarantie.

Hoe verloopt de uitbetaling van vergoeding via de Nederlandse Depositogarantie?

U kunt zich bij De Nederlandsche Bank melden om aanspraak te maken op een vergoeding via de Nederlandse Depositogarantie. Zij voert de garantieregeling uit. De vergoeding zal binnen 10 werkdagen worden uitgekeerd. Op de website van De Nederlandsche Bank vindt u meer informatie over uitbetaling van de vergoeding.