​Common Reporting Standard (CRS)

CRS: internationale uitwisseling van belastinggegevens
 
De Nederlandse overheid gaat vanaf 2017 met meer dan 90 landen automatisch financiële
gegevens van bedrijven en personen uitwisselen om belastingontduiking tegen te gaan. Hierdoor zijn alle financiële instellingen in Nederland vanaf 2016 wettelijk verplicht om na te gaan of hun klanten mogelijk belastingplichtig in het buitenland zijn.
 
Het uitwisselen van belastinggegevens tussen landen is vastgelegd in de wet. Hierdoor is DHB Bank N.V., net als alle andere financiële instellingen in Nederland, verplicht om aan nieuwe klanten altijd een verklaring te vragen over hun fiscale woon- of vestigingsplaats met opgave van het fiscaal identificatienummer van hun woon- of vestigingsland. Als u een bestaande klant bent, is de regel anders: dan moet er gevraagd worden naar uw fiscale woon- of vestigingsplaats als daar een concrete aanleiding toe is, bijvoorbeeld als er sprake is van een verhuizing naar een ander land of als een rekening wordt geopend waarvoor aanvullende gegevens nodig zijn.
 
Bekijk de Meest gestelde vragen op onze website.
 
Meer informatie over de fiscale woon- en vestigingsplaats vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl) en op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).
Meer informatie over de landen vindt u op de site van de OESO (www.oecd.org) en zoek vervolgens op het onderwerp 'rules governing tax residence'.