Nederlandse Depositogarantie

Uw geld is beschermd door de Nederlandse Depositogarantie

Uw geld op rekeningen bij DHB Bank wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie, van 1 cent tot € 100.000. Deze bescherming geldt per persoon en is van toepassing op het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij DHB Bank N.V. Daar hoeft u niets voor te doen. Alle spaarproducten van de DHB Bank vallen onder de Nederlandse Depositorgarantie.

Hoe werkt het?

In het geval dat een bank failliet gaat, heeft u dankzij de Nederlandse Depositogarantie binnen 10 werkdagen weer de beschikking over uw geld. Deze bescherming is automatisch geregeld. De Nederlandsche Bank is namens de overheid de uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie. Kijk voor meer informatie over de Nederlandse Depositogarantie op de website van de Nederlandsche Bank .

Wat is beschermd?

De Nederlandse Depositogarantie beschermt het geld dat u op een rekening bij een bank heeft staan. Bijvoorbeeld op uw betaalrekening, spaarrekening of termijndeposito. 

Wie is beschermd?

De Nederlandse Depositogarantie beschermt automatisch het geld van alle particulieren en vrijwel alle bedrijven en organisaties. De enige uitzonderingen zijn overheidsorganisaties en financiële ondernemingen.

Tot welk bedrag?

De Nederlandse Depositogarantie beschermt uw geld op rekeningen bij DHB Bank van 1 cent tot € 100.000. Deze limiet geldt per persoon en gaat over het totale bedrag op al uw rekeningen bij DHB Bank N.V.. Heeft u een gezamenlijke (en/of-) rekening, bijvoorbeeld met uw partner? Dan is er voor alle rekeninghouders een zelfstandige bescherming door de Nederlandse Depositogarantie. Een en/of rekening van twee personen kan dus maximaal beschermd zijn tot € 200.000 als deze personen geen andere rekeningen bij de bank hebben.

Ondernemingen

Voor ondernemingen is de rechtsvorm bepalend voor de hoogte van de bescherming. Heeft een onderneming rechtspersoonlijkheid, zoals in het geval van een BV, dan heeft de onderneming een zelfstandige bescherming door depositogarantie tot € 100.000. Heeft de onderneming geen rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld in het geval van een eenmanszaak, dan moet het geld op de zakelijke rekening worden opgeteld bij de persoonlijke rekeningen van de eigenaar. Kijk op de website van de Nederlandsche Bank voor rekenvoorbeelden die kunnen helpen om de dekking van uw geld door depositogarantie te bepalen.

Meer weten over de Nederlandse Depositogarantie?

We beantwoorden graag uw vragen over de bescherming van uw geld door de Nederlandse Depositogarantie. Hiervoor kunt u contact opnemen met +31 (0)10 4406688.
Alle informatie over de bescherming door depositogarantie van uw geld bij DHB Bank kunt u lezen in het Informatieblad depositogarantiestelsel . Bekijk ook de meest gestelde vragen op onze website.
Meer informatie over de Nederlandse Depositogarantie is te vinden op de website van De Nederlandsche Bank  die uitvoerder is van de Nederlandse Depositogarantie.
DHB Bank sluit op haar website en haar productinformatie ook aan bij de wettelijke benaming van het Nederlandse depositogarantiestelsel, namelijk ‘Depositogarantiestelsel’, afgekort tot DGS. Hierdoor gebruiken wij de termen Depositogarantiestelsel, Nederlandse Depositogarantie en DGS door elkaar. Al deze termen hebben dezelfde betekenis.