Depositogarantiestelsel

Wij hebben een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u aanspraak maken op het depositogarantiestelsel (DGS). Deze garantieregeling zorgt ervoor dat uw tegoeden tot een maximum bedrag worden vergoed als banken niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Deze regeling geldt ongeacht de reden of bron van niet nakoming van hun financiële verplichtingen.
 
U komt in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel als:
  • uw bank deelneemt aan het depositogarantiestelsel; en
  • het product onder het depositogarantiestelsel valt; en
  • u een rekeninghouder bent die in aanmerking komt voor een vergoeding via het depositogarantiestelsel.
 
Alle informatie over de garantieregelingen:
  • Lees de belangrijkste informatie over het depositogarantiestelsel op het Informatieblad depositogarantiestelsel. Hierop staan ook de uitzonderingen op het depositogarantiestelsel. Dit informatieblad of een verwijzing naar het informatieblad ontvangt u jaarlijks van de bank en vindt u bij uw rekeningafschriften als deze door de bank worden verstrekt.
  • Bekijk de meest gestelde vragen op onze website. 
  • Bekijk de webpagina's van De Nederlandsche Bank over het depositogarantiestelsel.