Depositogarantiestelsel

Wij hebben een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u aanspraak maken op het depositogarantiestelsel (DGS). Deze garantieregeling zorgt ervoor dat uw tegoeden tot een maximum bedrag worden vergoed als banken niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Deze regeling geldt ongeacht de reden of bron van niet nakoming van hun financiële verplichtingen.
 
U komt in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel als:
  • uw bank deelneemt aan het depositogarantiestelsel; en
  • het product onder het depositogarantiestelsel valt; en
  • u een rekeninghouder bent die in aanmerking komt voor een vergoeding via het depositogarantiestelsel.
 
Alle informatie over de garantieregelingen: