Home

Klachten

Bij DHB Bank vinden we onze klanten belangrijk en streven we altijd naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt. In dat geval is het belangrijk dat je ons hiervan op de hoogte stelt. Alleen op die manier kunnen we je klacht verhelpen en inzichten opdoen om onze dienstverlening te verbeteren.

Hieronder leggen we je uit waar je terecht kunt met een klacht. Zo weet je zeker dat je klacht bij de juiste afdeling terechtkomt en correct wordt afgehandeld.

Informeren van DHB Bank

Indien je klachten hebt over onze dienstverlening dan nodigen wij je graag uit om deze aan ons kenbaar te maken. Dit kan zowel mondeling aan de afdeling waar je contact mee hebt gehad, als schriftelijk. 

De afdeling van DHB Bank waar je contact mee hebt gehad, is er in eerste instantie verantwoordelijk voor dat je klacht naar tevredenheid wordt behandeld en afgewikkeld. Indien je er niet uitkomt met de betreffende afdeling, dan kan je jouw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van DHB Bank.

De Klachtencommissie

Mocht je er niet uit gekomen zijn met de afdeling waarmee je contact hebt gehad, dan verzoeken wij je jouw klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van DHB Bank. 

DHB Bank heeft een voorkeur om je klacht schriftelijk te ontvangen. Dit kan door gebruik te maken van het klachtenformulier op onze website. Ook kun je een brief sturen naar DHB Bank, Afdeling Klachtencommissie, Antwoordnummer 3150, 3000 WB Rotterdam (een postzegel is niet nodig). 

Vermeld in de klacht de volgende informatie: 

Je volledige naam en adresgegevens, telefoonnummer, je DHB Bank rekeningnummer en (indien van toepassing) je DHB-referentienummer. Stuur ook eventuele eerdere correspondentie die we met je gevoerd hebben naar ons op. Andere informatie, voor zover relevant, kun je ook meesturen.

De Klachtencommissie bevestigt de ontvangst van je klacht binnen 5 werkdagen aan je. De commissie neemt je klacht in behandeling en laat je dan weten binnen welke termijn je een antwoord kunt verwachten.

Houd er rekening mee dat dit onderzoek meestal enige tijd vereist. We streven ernaar je uiterlijk binnen drie maanden na kennisname van de klacht een schriftelijk antwoord te geven. Mocht de behandeling van je klacht toch langer duren, dan informeren we je hierover.

Het antwoord van de Klachtencommissie is binnen DHB Bank de laatste mogelijkheid om je klacht afgewikkeld te krijgen. Ben je van mening dat je klacht niet correct is afgehandeld door de DHB Bank? Dan kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Klachteninstituut Kifid

Je kunt hier uiterlijk drie maanden na ontvangst van het definitieve antwoord van de Klachtencommissie van DHB Bank je klacht opnieuw voorleggen. 

  • Kifid neemt je klacht alleen in behandeling als deze eerst is voorgelegd aan DHB Bank.
  • Hier geldt wel een uitzondering voor: heb je zes maanden na kennisname van je klacht door de Klachtencommissie van DHB Bank nog geen reactie ontvangen? Dan kun je je klacht rechtstreeks indienen bij Kifid. 

Houd er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan het indienen van je klacht bij Kifid. Neem voor meer informatie contact op met:

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 070-333 8 999
E-mail: consumenten@kifid.nl
Website: www.kifid.nlKlachtenformulier