Meest gestelde vragen over Fatca

Wanneer bent u Amerikaans belastingplichtig?
Wanneer u belastingplichtig bent, betekent dit dat u aangifte moet doen. Of u belasting moet betalen is onder andere afhankelijk van het belastingverdrag tussen Nederland en de VS of bijvoorbeeld uw inkomen.  

De IRS omschrijft een Amerikaans belastingplichtige als een US Person. U wordt mogelijk door uw bank benaderd als een of meerdere van de onderstaande situaties op u van toepassing is/zijn:

 • U heeft een Amerikaans paspoort
 • U woont in de VS
 • U bent geboren in de VS
 • U heeft een Amerikaans woon-, postadres of telefoonnummer
 • U maakt periodiek geld over naar de VS
 • U heeft een gevolmachtigde met een Amerikaans adres
 • U heeft een Per Adres (P/A) in de VS

Wat is FATCA?
FATCA, dat staat voor Foreign Account Tax Compliance Act, is bedoeld om Amerikaanse belastingplichtigen, die buiten de VS. tegoeden aanhouden, belastingaangifte te laten doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS. De Nederlandse overheid heeft met de VS. wederzijdse afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens.

De Amerikaanse belastingdienst, de IRS, omschrijft een Amerikaans belastingplichtige als een US Person. Indien een klant mogelijk Amerikaans belastingplichtig is, is de bank verplicht rekeninggegevens te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst stuurt de gegevens door naar de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.

Waarom wordt FATCA ingevoerd?
Mensen sparen en beleggen buiten het land waar ze wonen. Daardoor is het vaststellen van de belastingplicht van burgers in een land lastiger geworden. Als gevolg hiervan betalen mensen soms te weinig belasting of betalen ze niet aan de juiste instantie. Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor het correct betalen van belasting. In Europa bijvoorbeeld geldt sinds 1 juli 2005 de Europese Spaarrenterichtlijn, die belastingheffing over rente op spaartegoeden in de EU-lidstaten effectiever maakt.

Mag de bank gegevens van mij rapporteren aan de VS.?
Ja. Het Ministerie van Financiën heeft een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens gesloten en FATCA in de Nederlandse wet verankerd. Het was al zo dat financiële gegevens tussen EU- lidstaten werden uitgewisseld. Nu breidt dat zich uit naar de VS.

Wanneer word ik als klant door mijn bank benaderd?
De banken zijn vanaf 1 juli 2014 de klanten te screenen op de FATCA indicatoren. Vanaf dan kan het gebeuren dat er contact met u wordt opgenomen.

Wat moet ik als klant doen?
Als u denkt dat u mogelijk belastingplichtig bent in Amerika, dan kunt u het beste op de website van de Amerikaanse belastingdienst (IRS) kijken en controleren of u dat inderdaad bent. De IRS omschrijft een Amerikaans belastingplichtige als een US Person.  Indien u belastingplichtig bent, betekent dit dat u aangifte moet doen. Of er belasting betaald moet worden hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Als dat voor u vragen oproept kunt u het beste contact opnemen met uw belastingadviseur.

Wanneer is een natuurlijk persoon een US Person?
U bent als natuurlijk persoon ofwel uiteindelijk belanghebbende een US Person als u voldoet aan één van onderstaande situaties:

 • U bent een ingezetene van de Verenigde Staten (inclusief Amerikaanse territoria: Puerto Rico, Guam, Amerikaans Samoa, Noordelijke Marianen en de Amerikaanse Maagdeneilanden).
 • U bent een Amerikaans staatsburger.
 • U heeft of had een bepaalde variant US Green Card. Vraag uw belastingadviseur naar de varianten waarbij u wel een US Person bent. Of kijk voor deze specifieke informatie op www.irs.gov.

Wanneer is een natuurlijk persoon ingezetene van de VS.?
U bent als natuurlijk persoon ofwel uiteindelijk belanghebbende mogelijk een ingezetene als u de afgelopen 3 jaar tenminste 183 dagen in de Verenigde Staten bent geweest. Daarbij worden de dagen als volgt geteld:

 • Alle dagen in de Verenigde Staten in het lopende jaar, en
 • 1/3 van de dagen in de Verenigde Staten in het vorige jaar, en
 • 1/6 van de dagen in de Verenigde Staten in het jaar daarvoor.

Daarnaast moet u als natuurlijk persoon ook het huidige jaar tenminste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest.

Wanneer bent u een Amerikaans staatsburger?
U bent Amerikaans staatsburger als u voldoet aan één van onderstaande situaties:

 1. U bent geboren in de Verenigde Staten.
 2. U bent geboren in Puerto Rico.
 3. U bent geboren in Guam.
 4. U bent geboren in de Amerikaanse Maagdeneilanden.
 5. U bent genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger.
 6. Eén van uw ouders is Amerikaans Staatsburger. Daarbij moet u ook aan overige voorwaarden voldoen voordat u een Amerikaans staatsburger bent. U vindt deze voorwaarden op www.irs.gov.

Wel of niet belastingplichtig als US Person?
Als de natuurlijke persoon voldoet aan de status van US Person, dan kan die belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Bovenstaande criteria zijn echter niet volledig. Bijvoorbeeld een visum voor studenten of een diplomatenstatus kan leiden tot vrijstelling van bepaalde belastingverplichtingen. Of u kunt om andere redenen wel of niet belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Als u hierover twijfelt, vraagt u dan uw belastingadviseur hiernaar.

Ik ben Amerikaan (US Person), maar woon al jaren in Nederland. Ik heb al die jaren geen aangifte gedaan. Wat moet ik doen?
Ook als u buiten de VS. woont, blijft u belastingplichtig in de VS. De Amerikaanse belastingdienst, de IRS, heeft een inkeerregeling die mogelijk op u van toepassing is.

Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken en van de Amerikaanse belastingdienst (zoekterm: “voluntary disclosure”). Wilt u belastingadvies, neemt u dan contact op met uw belastingadviseur.

Kan ik als klant de FATCA-status voorkomen door een adreswijziging te vragen bij de bank?
Financiële instellingen, waaronder banken, mogen klanten geen informatie geven die helpt om hun FATCA-status te beïnvloeden. U kunt het beste contact opnemen met uw belastingadviseur om uw belastingsituatie te bespreken.

Welke gegevens zal de bank van mij rapporteren?
Als er van u rekeninggegevens gerapporteerd worden, wordt u daar voorafgaand van op de hoogte gesteld. Op dit moment schrijft de regelgeving voor dat vanaf 2015 de volgende gegevens van u gerapporteerd worden: naam, adres, rekeninggegevens van 2014 en uw Amerikaanse belastingnummer (U.S. Taxpayer Identification Number) of, als u dat niet heeft, uw geboortedatum. Vanaf 2016 worden ook rente, dividenden, verkoopopbrengsten en bezittingen doorgegeven.