Meest gestelde vragen DHB MaxiSpaarrekening

Wat is een DHB MaxiSpaarrekening? 
DHB MaxiSpaarrekening is een depositorekening met een looptijd tussen 3 maanden en 5 jaar die u direct online kunt afsluiten.

Is er een minimum inleg vereist op de DHB MaxiSpaarrekening? 
Op de DHB MaxiSpaarrekening geldt een minimum inleg van €500. 

Wat is de maximum inleg voor een DHB MaxiSpaarrekening?
De maximum inleg voor een DHB MaxiSpaarrekening is €500.000.

Hoe kan ik een DHB MaxiSpaarrekening openen?
Om een DHB MaxiSpaarrekening te openen dient u een bestaande DHB S@veOnlinerekening of een DHB VoorSpoedrekening te hebben met internet toegang tot uw rekening.

Hoe kan ik een internet toegang tot mijn DHB rekening verkrijgen?
U kunt zich hiervoor hier gemakkelijk aanmelden.

Hoe maak ik geld over naar een DHB MaxiSpaarrekening?
Als u eenmaal bent ingelogd kunt u via de keuze menu “DHB MaxiSpaarrekening openen” selecteren. U kunt achtereenvolgens het gewenste bedrag opgeven en selecteren van welke DHB rekening u het bedrag wenst te debiteren.

Wat is de tegenrekening van mijn DHB MaxiSpaarrekening?
Uw tegenrekening van uw DHB MaxiSpaarrekening is uw DHB VoorSpoed- of DHB S@veOnlinerekening.

Zijn vervolgstortingen toegestaan op een DHB MaxiSpaarrekening? 
Vervolgstortingen zijn tussentijds niet mogelijk, alleen 5 werkdagen voor en na de vervaldatum is een extra storting op de DHB MaxiSpaarrekening toegestaan.

Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd van mijn DHB MaxiSpaarrekening?
Bij het openen van de rekening kunt u aangeven wat er met het bedrag aan het einde van de looptijd dient te geschieden. Indien u niets opgeeft en niet telefonisch of schriftelijk per post reageert vóór de vervaldatum, wordt uw DHB MaxiSpaarrekening inclusief de opgebouwde rente automatisch beëindigd. Het hoofdbedrag samen met de opgebouwde rente zal overgemaakt worden naar uw DHB Tegenrekening.

Is een tussentijdse beëindiging van mijn DHB MaxiSpaarrekening mogelijk?
Een voortijdige beëindiging van een depositorekening is niet mogelijk, tenzij hiervoor door het management van DHB Bank aan de rekeninghouder toestemming is verleend.

Wat is de boeteregeling bij vroegtijdig beëindiging van mijn DHB MaxiSpaarrekening? 
Met behulp van twee voorbeelden leggen wij uit hoe wij de opnamekosten berekenen. In het eerste voorbeeld is de vaste rente op het termijndeposito lager dan de actuele rente. En in het tweede voorbeeld is de vaste rente op het termijndeposito hoger dan de actuele rente.             
 
Stel u hebt op uw  termijndeposito een tegoed van €10.000,- met vervaldatum 31 mei 2019. De vaste rente op uw termijndeposito is 2%. Op 1 oktober 2016 wilt u het tegoed opnemen. De resterende looptijd tot de vervaldatum is op dat moment 2 jaar en 8 maanden.
 
 
 
Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
Actuele rente 3% 1%
Vaste rente op uw termijndeposito 2% 2%
Verschil tussen actuele rente en uw termijn deposito 1% -1%
 
Basisvergoeding 1% €x 10.000= €100 1% €x 10.000= €100
Jaarlijkse opnamekosten 1% x €10.000 X 3 jaar= €300 n.v.t.
Opnamekosten op moment van opname €300 wordt contant gemaakt tegen de actuele rente van 3%. De uitkomst hiervan is €275  n.v.t.
Te betalen totale boete op moment van opname €375 €100

In welke gevallen is een tussentijdse beëindiging van mijn DHB MaxiSpaarrekening zonder boete mogelijk?
Een DHB MaxiSpaarrekening kan, tegen overlegging van de vereiste documenten, voortijdig zonder boete worden beëindigd in geval van overlijden van (één van) de rekeninghouder(s), werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en schuldsanering. De vereiste documenten zijn als volgt:
  • Werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid: indien de rekeninghouder een uitkering krijgt in verband met werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan dient de rekeninghouder een kopie van de uitkeringsbeschikking en een kopie van de meest recente uitkering op het rekeningafschrift te overhandigen.
  • Schuldsanering: indien de rekeninghouder gebruik maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) dient toelating tot de WSNP te worden aangetoond door middel van een brief van de instantie die de sanering uitvoert, inclusief kopie van toelating WSNP (vonnis) van de Rechtbank.
  • In geval van overlijden van (één van) de rekeninghouder(s): In geval van een niet gezamenlijke rekening zullen de erfgenamen en/of rechthebbenden de tegoeden die DHB Bank op naam van de overledene bezit, tegen overlegging van de Verklaring van Erfrecht in de rechten treden van de rekeninghouder. In geval van een gezamenlijke rekening, één van de gezamenlijke rekeninghouders komt te overlijden, blijft de andere rekeninghouder bevoegd om over de rekening te beschikken. Wijzigingen van de rekening kan slechts plaatsvinden op grond van de hiervoor genoemde Verklaring van Erfrecht. Voor nadere informatie hieromtrent kunt u de "Meest gestelde vragen in geval van overlijden van de rekeninghouder(s)" raadplegen. 
Ontvang ik afschriften van mutaties op de DHB MaxiSpaarrekening?
U ontvangt geen afschriften voor de DHB MaxiSpaarrekening. 

Kan ik een zakelijke DHB MaxiSpaarrekening openen?
Indien u een bestaande zakelijke DHB VoorSpoedrekening heeft, kunt u een zakelijke DHB MaxiSpaarrekening openen.