Meest gestelde vragen DHB Depositorekening

Wat is de minimum inleg op de DHB Depositorekening?
Op de DHB Depositorekening is een minimale inleg van €500 vereist. 

Zijn vervolgstortingen toegestaan op de DHB Depositorekening? 
Op lopende DHB Depositorekeningen zijn vervolgstortingen voor en na 5 werkdagen van de vervaldatum toegestaan.

Moet ik een DHB spaarrekening hebben om een DHB Depositorekening te kunnen openen?
Om een DHB Depositorekening te kunnen openen dient u een DHB VoorSpoedrekening of een DHB S@veOnlinerekening aan te houden of te openen. Dit wordt als uw DHB Tegenrekening geregistreerd. U ontvangt geen aparte afschriften en de rente-uitkering zal worden overgemaakt naar uw DHB Tegenrekening.

Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd van mijn DHB Depositorekening?
Indien u niet telefonisch of schriftelijk per post reageert vóór de vervaldatum, wordt uw DHB Depositorekening inclusief de opgebouwde rente automatisch beëindigd. Het hoofdbedrag samen met de opgebouwde rente zal overgemaakt worden naar uw DHB Tegenrekening (dit is uw DHB VoorSpoed- of DHB S@veOnlinerekening).

Krijg ik een herinnering voor de vervaldatum van mijn DHB Depositorekening?
U krijgt geen herinnering voor de vervaldatum van uw DHB Depositorekening. Indien u uw DHB Depositorekening wenst te verlengen, kunt u voor de vervaldatum telefonisch aangeven wat er met uw deposito dient te gebeuren.

Is een tussentijdse beëindiging van mijn DHB Depositorekening mogelijk?
Een voortijdige beëindiging van een depositorekening is niet mogelijk, tenzij hiervoor door het management van DHB Bank aan de rekeninghouder toestemming is verleend. 

Wat is de boeteregeling bij vroegtijdig beëindiging van mijn DHB Depositorekening?
Met behulp van twee voorbeelden leggen wij uit hoe wij de opnamekosten berekenen. In het eerste voorbeeld is de vaste rente op het termijndeposito lager dan de actuele rente. En in het tweede voorbeeld is de vaste rente op het termijndeposito hoger dan de actuele rente.             
 
Stel u hebt op uw  termijndeposito een tegoed van €10.000,- met vervaldatum 31 mei 2019. De vaste rente op uw termijndeposito is 2%. Op 1 oktober 2016 wilt u het tegoed opnemen. De resterende looptijd tot de vervaldatum is op dat moment 2 jaar en 8 maanden.
 
 
 
Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
Actuele rente 3% 1%
Vaste rente op uw termijndeposito 2% 2%
Verschil tussen actuele rente en uw termijn deposito 1% -1%
 
Basisvergoeding 1% €x 10.000= €100 1% €x 10.000= €100
Jaarlijkse opnamekosten 1% x €10.000 X 3 jaar= €300 n.v.t.
Opnamekosten op moment van opname €300 wordt contant gemaakt tegen de actuele rente van 3%. De uitkomst hiervan is €275  n.v.t.
Te betalen totale boete op moment van opname €375 €100

In welke gevallen is een tussentijdse beëindiging van mijn DHB Depositorekening zonder boete mogelijk?
Een DHB Depositorekening kan, tegen overlegging van de vereiste documenten, voortijdig zonder boete worden beëindigd in geval van overlijden van (één van) de rekeninghouder(s), werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en schuldsanering. De vereiste documenten zijn als volgt:
  • Werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid: indien de rekeninghouder een uitkering krijgt in verband met werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan dient de rekeninghouder een kopie van de uitkeringsbeschikking en een kopie van de meest recente uitkering op het rekeningafschrift te overhandigen.
  • Schuldsanering: indien de rekeninghouder gebruik maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) dient toelating tot de WSNP te worden aangetoond door middel van een brief van de instantie die de sanering uitvoert, inclusief kopie van toelating WSNP (vonnis) van de Rechtbank.
  • In geval van overlijden van (één van) de rekeninghouder(s): In geval van een niet gezamenlijke rekening zullen de erfgenamen en/of rechthebbenden de tegoeden die DHB Bank op naam van de overledene bezit, tegen overlegging van de Verklaring van Erfrecht in de rechten treden van de rekeninghouder. In geval van een gezamenlijke rekening, één van de gezamenlijke rekeninghouders komt te overlijden, blijft de andere rekeninghouder bevoegd om over de rekening te beschikken. Wijzigingen van de rekening kan slechts plaatsvinden op grond van de hiervoor genoemde Verklaring van Erfrecht. Voor nadere informatie hieromtrent kunt u de "Meest gestelde vragen in geval van overlijden van de rekeninghouder(s)" raadplegen. 
Ontvang ik afschriften van mutaties op de DHB Depositorekening?
De DHB Depositorekening verloopt via uw DHB Tegenrekening. Indien uw DHB Tegenrekening een DHB VoorSpoedrekening is en u maakt geen gebruik van DHB Net Banking, ontvangt u periodiek een rekeningoverzicht van uw DHB Tegenrekening. U ontvangt daarom geen aparte rekeningoverzicht voor uw rekening.   

Kan ik een zakelijke DHB Depositorekening openen?
Indien u een bestaande zakelijke DHB VoorSpoedrekening heeft, kunt u een zakelijke DHB Depositorekening openen.