Fatca

Bank nieuws: Overeenkomst VS en Nederland voor uitwisseling informatie over Amerikaans belastingplichtigen.

Op 18 december 2013 heeft het Ministerie van Financiën bekendgemaakt dat Nederland een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens heeft gesloten met de Amerikaanse overheid. Aanleiding hiervoor is de Amerikaanse belastingwet, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen, die buiten de VS tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS. In het kader van deze wet gaan financiële instellingen gegevens van klanten die mogelijk belastingplichtig zijn in de VS doorgeven aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst geeft deze gegevens door aan de IRS. FATCA gaat in op 1 juli 2014. Financiële instellingen zijn verplicht vanaf 1 juli 2014 hun bestaande en nieuwe klanten te toetsen. De NVB heeft op 19 december 2013 informatie op haar website gepubliceerd om klanten die mogelijk Amerikaans belastingplichtig zijn te informeren.

De verplichtingen uit de overeenkomst met de VS worden in de Nederlandse wet opgenomen, waardoor alle financiële instellingen in Nederland aan FATCA moeten voldoen. Het is de bedoeling om met de FATCA wetgeving belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen tegen te gaan. De wet past in de wereldwijde aanpak van belastingontduiking.

Bent u geboren in de Verenigde Staten? Bent u gevestigd of woont u in de Verenigde Staten? Heeft u andere banden met de VS? In deze gevallen wordt u mogelijk benaderd om informatie te verstrekken over een eventuele Amerikaanse belastingplicht. De komende tijd toetsen alle financiële instellingen alle particuliere en zakelijke relaties in hoeverre zij mogelijk belastingplichtig zijn in de VS. Wanneer wij u als mogelijk Amerikaans belastingplichtig aanmerken, zullen wij u om een verklaring vragen. 

Op onze website vindt u de veel gestelde vragen en op de NVB site vindt u meer informatie over FATCA. Tevens kunt u op de NVB site lezen over de Amerikaanse inkeerregeling als u Amerikaans belastingplichtig bent. Deze inkeerregeling is voor Amerikaans belastingplichtigen die de afgelopen jaren niet aan hun aangifteplicht hebben voldaan en zich nu alsnog melden bij de IRS. 

Wilt u graag belastingadvies op maat, dan is uw belastingadviseur daarvoor de aangewezen persoon. Banken mogen namelijk geen belastingadvies geven.